COM ES TRÀFIC L’ONICOMICOSIS?

/ / Uncategorized @ca

Hola de nou!

En aquest post volem parlar-vos sobre els tipus de tractaments per a combatre l’onicomicosi utilitzats més comunament en l’àmbit de la podologia.

  • D’una banda tenim els tractaments químics.  Es tracta de fer caure l’ungla mitjançant pomades amb alta concentració en urea, un principi actiu que produirà el que nosaltres en el nostre vocabulari mèdic inintel·ligible (ala… aquí va una altra…) avulsió química de la làmina unguial. Una vegada desenganxada l’ungla caldrà tractar amb pomades antimicòtiques el llit unguial durant 4 setmanes. Després farem un seguiment bimensual fins al seu total creixement. Aquest tipus de tractament no es recomana en pacients amb vasculopatia perifèrica o diabetis
  • Una altra opció són els tractaments via tòpica. Previ a l’inici del tractament s’ha de realitzar una “purga” profunda de l’ungla, eliminant tota aquella part de làmina unguial que presenti infecció mitjançant un fresat clínic. Es tracten de laques tipus esmalti d’ungles incolor. Hi ha diferents cases comercials amb diferents maneres d’aplicació. A nosaltres ens agraden aquells que s’apliquen diàriament, ja que és més fàcil crear un hàbit. Crear aquest hàbit és bàsic per a l’èxit del tractament. Als nostres pacients els solem remarcar dos punts: paciència i constància. Paciència ja que el tractament és de llarga durada i dependrà de la quantitat de làmina unguial afectada. Per a fer-vos una idea, una ungla triga un any a créixer des de la matriu a la zona lliure de l’ungla. I si, a tu també, no et creixen més de pressa que als altres. Tots els pacients creuen que a ells els creixen més de pressa que la mitjana científica. I constància, ja que el pacient ha de desenvolupar un hàbit diari d’aplicació del producte (nosaltres recomanem a la nit, ja que als matins tot són presses) i acudir a consulta cada dos mesos per a fer la purga de la làmina unguial. Totes dues coses són importants, essencials diríem, per a l’èxit del tractament. Així doncs tenim, que es tracta d’un tractament de llarga durada, que cal aplicar-se un producte diàriament i que cal acudir a la consulta del podòleg parell el fresat clínic de l’ungla.
  • Un altre tipus de tractament seria l’oral. Només es recomana en aquells casos en els quals hi hagi una afectació igual o superior al 50% de la làmina unguial o quan fracassin tractaments via tòpica. El tractament oral sol durar 3 mesos i suposa una supervisió mitjançant analítiques de la funció hepàtica i renal a mig tractament. En definitiva, és un tractament fort que en la nostra opinió ha de reservar-se com a última opció després del fracàs de tots els altres tractaments, i sempre en pacients sans (nosaltres demanaríem una analítica prèvia, que hi ha qui diu que està sa i més que fetge té foie…).
  •  Finalment tenim el làser.  Tractament d’última generació. Hi ha qui diu que és car, nosaltres creiem que això depèn de la seva efectivitat, i per a això fa falta temps.