PEU
DIABÈTIC

A causa de la predisposició més gran a desenvolupar complicacions, els pacients amb diabetis poden visitar-se en aquest centre prèvia derivació que ha de realitzar el seu CAP.

L'envelliment de la població, el sedentarisme i l'obesitat han multiplicat el nombre de diabètics.

Una lesió molt característica de les persones amb diabetis és el peu diabètic, que és el resultat de les alteracions en la sensibilitat (neuropatia perifèrica) i en el reg de les artèries (artropatia perifèrica). El risc de patir aquesta lesió augmenta a mesura que avança la diabetis, arribant a presentar una incidència d'amputacions per aquest motiu entorn de 4 per 1.000 pacients/any. S'estima que el 15% dels diabètics presentaran en algun moment de la seva vida lesions compatibles amb un peu diabètic.

Els factors més importants per al seu desenvolupament són el mal control de la diabetis, la neuropatia, les deformitats del peu (artropatia de Charcot), l'arteriopatia i el tabac. El 80% dels pacients amb peu diabètic presenten alteració de la sensibilitat, i aquests són els més proclius a desenvolupar úlceres.

Aquestes alteracions faciliten que un mínim traumatisme o ferida provoqui úlceres o ferides de difícil cicatrització, i que originen infeccions greus, dolors i, en situacions avançades, fins i tot amputacions.

 Símptomes d'alarma del peu diabètic

Els primers signes que han d'alertar sobre l'inici d'un peu diabètic són l'enrogiment d'algunes zones del peu, l'augment de la seva temperatura, zones calloses que no milloren, i que finalment s'ulceren. Aquestes lesions inicials poden progressar fins a arribar a una úlcera profunda i aconseguir l'os provocant una osteomielitis, i finalment en situacions molt avançades una gangrena del peu. Amb un bon seguiment i control són lesions evitables.

S'ha de realitzar una inspecció freqüent per part del podòleg per a avaluar la sensibilitat (superficial i a la vibració, amb microfilament i diapasó, respectivament) per a detectar els primers signes de neuropatia, realitzar l'índex turmell/braç per a valorar l'arteriopatia i mantenir una vigilància estreta de ferides aparentment inofensives.

En el Centre de Podologia Claret disposem d'un protocol per al diagnòstic, tractament i prevenció del peu diabètic.

 La prevenció de complicació al peu diabètic es basa en educació del pacient i mesures d'higiene amb revisions periòdiques per part del podòleg, així com la detecció precoç per part del podòleg de lesions al peu.

Loading...
TOP